O FolkyTonku

FolkyTonk byl založen  spolkem Pionýr, 96. PS Veselí Medvědi, v roce 2016 jako hudební soutěž pro děti a mládež, v žánrech folk a country. Jeho první finále proběhlo v únoru 2017 v pražském Divadle Za Plotem. Veselí Medvědi tak volně navázali na pořadatelství celorepublikové Dětské Porty v letech 2001 – 2016.

Od VI. ročníku (r. 2022) změnil FolkyTonk svou strukturu, a stal se soutěžní hudebním festivalem, který probíhá na přelomu května a června ve Sloupu v Čechách. FolkyTonk nemá od VI. ročníku pevné soutěžní kategorie a do finálového koncertu je vybíráno max 15 hudebních seskupení, (jedno, zda jednotlivců či skupin), přičemž každé z nich dostává prostor k prezentaci cca 30 – 40 minut.

Nový ročník FolkyTonku je vždy vyhlašován k 1. říjnu. V následujících cca 6 měsících mohou zájemci o účast na  festivalu zasílat své audionahrávky, z nich jsou následně průběžně vybíráni finalisté festivalu. Do finále je také možné postoupit  z regionálních hudebních soutěží, se kterými FolkyTonk spolupracuje (Brána, Dětská Porta atd.) Úspěšní mladí muzikanti získávají ve finále FolkyTonku nejen hodnotné ceny, ale mají  i možnost konzultovat své umění s profesionály či postoupit na  některý z „dospěláckých“ festivalů, jako je např. Interporta.